Zásady spracovania osobných údajov

Exkurzie Lesmír

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú spracovanie osobných údajov na tejto webovej stránke.

1.2. Spracovateľom osobných údajov je občianske združenie Lesmír, so sídlom Malinovského 2423/14,058 01 Poprad – Spišská Sobota, Slovenská republika, zapísaná v Registri mimovládnych organizácii s registračným číslom VVS/1-900/90-63735, IČO: 54509777, DIČ: 2121745274 (ďalej len “Prevádzkovateľ”). Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania pre prístup a využívanie webovej stránky www.lesmir.sk.

 

2. Zbieranie a použitie osobných údajov

2.1. Osobné údaje (meno, telefónne číslo, email, adresa bydliska), ktoré nám poskytnete v rámci rezervácie exkurzie budú spracovávané na nasledujúce účely:

a) Administrácia rezervácií: Vaše osobné údaje budú použité na riadenie procesu rezervácie miesta na exkurziu, vrátane informovania o potvrdení rezervácie a detailoch exkurzie.

c) Prevencia podvodného konania: Vaše údaje spracovávame na prevenciu a detekciu podvodného konania voči nám a našim službám.

d) Komunikačné účely: Ak ste súhlasili, budeme vám zasielať náš newsletter a informácie o nových exkurziách, špeciálnych ponukách a aktualitách Lesmír o.z.. Zo zasielania komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

2.2. Platobné údaje budú spracované prostredníctvom bankového účtu prevádzkovateľa webstránky Lesmír o.z., IBAN: SK69 8330 0000 0025 0218 8444.

2.3. Audiovizuálny a fotografický materiál, ktorý vytvoríme počas exkurzií bude využívaný na propagáciu našich aktivít prostredníctvom našich osobných kanálov a tiež prostredníctvom kanálov tretích strán.

 

3. Zdieľanie osobných údajov

3.1. Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami bez vášho súhlasu. S výnimkou audiovizuálneho a fotografického materiálu vytvoreného počas exkurzii, ktorý využívame na propagáciu našich aktivít aj na komunikačných kanáloch tretích strán.

 

4. Uchovávanie údajov

4.1. Vaše osobné údaje budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, pre ktorý boli zozbierané, a zákonne povolenú dobu.

 

5. Vaše práva

5.1. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a ich opravu. Môžete sa nás kedykoľvek opýtať, aké osobné údaje o vás máme.

5.2. Máte právo na odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov a na vymazanie vašich údajov, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými zákonnými požiadavkami.

 

6. Zabezpečenie údajov

6.1. Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje a prijali sme primerané opatrenia na zabezpečenie ich ochrany pred neoprávneným prístupom a zneužitím.

 

7. Kontaktné informácie

7.1. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na info@lesmir.sk

 

Aplikácia Lesmír

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú spracovanie osobných údajov v mobilnej aplikácii Lesmír.

1.2. Spracovateľom osobných údajov je občianske združenie Lesmír, so sídlom Malinovského 2423/14,058 01 Poprad – Spišská Sobota, Slovenská republika, zapísaná v Registri mimovládnych organizácii s registračným číslom VVS/1-900/90-63735, IČO: 54509777, DIČ: 2121745274 (ďalej len “Prevádzkovateľ”). Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania pre prístup a využívanie aplikácie Lesmír.

 

2. Zozbieranie a použitie osobných údajov

2.1. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci používania mobilnej aplikácie Lesmír, budú spracované na nasledujúce účely:

a) Personalizácia aplikácie: Vaše údaje môžeme použiť na personalizáciu vašej skúsenosti pri používaní našej aplikácie, vrátane prístupu k relevantným funkciám.

c) Prevencia podvodného konania: Vaše údaje spracovávame na prevenciu a detekciu podvodného konania voči nám a našim službám.

d) Komunikačné účely: Ak ste súhlasili, budeme vám zasielať náš newsletter. Zo zasielania komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

 

3. Zdieľanie osobných údajov

3.1. Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami bez vášho súhlasu.

 

4. Uchovávanie údajov

4.1. Vaše osobné údaje budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, pre ktorý boli zozbierané, a zákonne povolenú dobu.

 

5. Vaše práva

5.1. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a ich opravu. Môžete sa nás kedykoľvek opýtať, aké osobné údaje o vás máme.

5.2. Máte právo na odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov a na vymazanie vašich údajov, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými zákonnými požiadavkami.

 

6. Zabezpečenie údajov

6.1. Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje a prijali sme primerané opatrenia na zabezpečenie ich ochrany pred neoprávneným prístupom a zneužitím.

 

7. Kontaktné informácie

7.1. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na info@lesmir.sk