Podpora rozvoja prírodného turizmu na Muránskej planine

Začiatok

1.5.2023

Ukončenie

30.4.2025

Vzdelávací program pre podporu rozvoja služieb v prírodnom turizme v Národnom parku Muránska planina
Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj služieb v prírodnom turizme v regióne Národného parku Muránska planina. V rámci projektu sa realizuje vzdelávací program pre potenciálnu prácu sprievodcu či lektora prírodného turizmu a taktiež vytvárame digitálne náučné chodníky do aplikácie Lesmír.
Keďže ide o projekt pilotného charakteru, veríme, že bude zároveň slúžiť aj ako inšpirácia pri nastavovaní štandardu fungovania prírodného turizmu v rámci SR.

Vzdelávací program Muránska planina

Bezplatný vzdelávací kurz pre záujemcov o potenciálnu prácu sprievodcu či lektora v prírodnom turizme v regióne Muránska planina.

Kurzy sa konajú prevažne v teréne, v krásnom prostredí NPMP, a sú vedené renomovanými odbornými lektormi - špecialistami na jednotlivé témy. Počas kurzu záujemcovia získavajú poznatky nevyhnutné pre kvalitné poskytovanie služieb v prírodnom turizme. Súbežne s kurzom vznikajú aj náučné videá, edukačné pomôcky a tiež digitálne náučné chodníky, ktoré budú nápomocné pri rozširovaní si poznatkov a lepšiu interpretáciu tém priamo v teréne.
Trvanie

2023 - 2024

Kapacia kurzu

15 ľudí

Obsah kurzu

6 dvojdňových workshopov

  • Wildlife a stopárstvo
  • Kolobeh vody a života v nej
  • Jaskyne a história
  • Svet lesov
  • Legislatíva a zásady práce s verejnosťou
  • Zásady bezpečnosti a prvá pomoc v teréne

Identifikačné kruhy

Generálny partner

Galéria

Požiadavka bola úspešne odoslaná.